Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

Klant: De (rechts)persoon met wie 4FMA Online een Overeenkomst heeft gesloten.

Producten: De producten zoals deze worden aangeboden op de website van 4FMA Online.

Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen 4FMA Online en Klant op grond van de producten die Klant bij 4FMA Online heeft besteld via de website.

Website/webshop: De website van 4FMA Online

 

Artikel 2: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en producten van 4FMA Online . Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk met 4FMA Online  zijn overeengekomen. 4FMA Online  behoudt zich het recht voor deze voorwaarden ten alle tijde te wijzigen.

 

Artikel 3: Overeenkomst

De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de opdracht door 4FMA Online  en bevestiging van deze aanvaarding via e-mail. Door het plaatsen van de opdracht aanvaardt de Klant deze voorwaarden. 4FMA Online behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen bestellingen te weigeren. Indien 4FMA Online de producten om onvoorziene reden niet kan leveren, zal dit zo spoedig mogelijk naar de Klant gecommuniceerd worden.

 

Artikel 4: Prijzen

Bij de gehanteerde prijzen van de producten op onze website staat altijd duidelijk vermeld wanneer het  exclusief Nederlandse BTW danwel inclusief Nederlandse BTW betreft en exclusief handlings- en verzendkosten.

 

Artikel 5: Betaling & Levering

Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling. Indien de betaling niet is geschied binnen deze termijn annuleren wij de bestelling en stellen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. Instructies hoe Klant de betaling kan verrichten worden per e-mail verstuurd naar het door Klant opgegeven e-mail  adres. Indien u aan onze webwinkel opgave doet van een aflever c.q. verzendadres, is onze webwinkel gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan onze webwinkel schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wij leveren binnen Nederland, op werkdagen binnen 24 uur na ontvangst van de betaling is ons streven echter kunnen wij dit niet ten alle tijden garanderen. Verzendingen naar België, Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk (UK) zijn uitgesloten, bij verzendingen naar overige Europese landen is het aan de klant om te controleren of onze producten aldaar een legale status hebben. Verzending gebeurt via reguliere post voor een vast tarief van €2,00 of per aangetekende post welke middels Track &  Trace gevolgd kan worden door de Klant. Bij laatstgenoemde verzendoptie zal Klant eerst op de hoogte gesteld worden dat zijn bestelling voltooid is en daarna de benodigde code per e-mail ontvangen. Indien de bestelling niet binnen 7 werkdagen arriveert heeft de klant recht op een eenmalige nieuwe verzending van de bestelling, Klant dient 4FMA Online hiervan op de hoogte te stellen per e-mail binnen 14 dagen na ontvangst van de verzendbevestigingsmail.

Artikel 6: Retourneren producten

Wij verpakken, zoals verwacht mag worden van onderzoeksmaterialen,  onze producten zorgvuldig, verzegeld & met inachtneming van alle vereiste hygiënische- en gezondheidsnormen. Indien Klant de verzegeling verbreekt kan geen aanspraak gemaakt worden op de bedenktijd en tevens kan het Product niet geretourneerd worden wegens onvoldoende garantie van eerder genoemde normen tijdens het retourneren door Klant.

 

Artikel 7: Gebruik producten

Voor het gebruik van onze producten dien je minimaal 18 jaar te zijn. Door het plaatsen van een bestelling op onze website en het accepteren van de Algemene Voorwaarden verklaart Klant hiervan op de hoogte te zijn en minimaal 18 jaar oud te zijn. Klant weet dat geen van onze producten geschikt zijn voor menselijke consumptie of therapeutische doeleinden en verklaart door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden de producten daar  niet voor aan te wenden. Onze producten dienen ten allen tijden buiten het bereik van kinderen en dieren gehouden te worden. Al onze producten dienen uitsluitend voor onderzoek en / of educatieve doeleinden. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk bij gebruik voor andere doeleinden dan voornoemde doeleinden.

 

Artikel 8: Privacyverklaring

4FMA Online  zal de gegevens van de Klant, alsmede de gegevens van de webshop van de Klant altijd uiterst zorgvuldig behandelen en nimmer aan derden verstrekken. 4FMA Online respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Artikel 9: Overig

Primaire communicatie methode is e-mail. De Klant zal een geldig en actief e-mailadres aan 4FMA Online  verstrekken.  Klant is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren en beheren van door 4FMA Online  aan hem uitgegeven gebruikersnamen en wachtwoorden. 4FMA Online  accepteert geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het (al dan niet onzorgvuldige) gebruik van deze gegevens. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden van onze nieuwsbrief. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden halen, kunt u contact met ons op nemen.

 

Artikel 10: Informatie

4FMA Online  kan niet garanderen dat de informatie op de site juist of betrouwbaar is. 4FMA Online  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade die, direct of indirect, voortkomt uit het gebruik van de informatie op de site. 4FMA kopen en rechtmatig gebruiken is de eindverantwoordelijkheid van de Klant.

 

Artikel 11: Cookies

. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

We gaan volgend jaar nieuwe dingen doen, gebruik kortingscode UITVERKOOP voor 20% korting op ALLES zolang de voorraad strekt, geldig tot en met 27 December! Sluiten